På dette link kan du læse historien om Den gamle Lillebæltsbro Lillebæltsbroens historie

Den officielle indvielse af Lillebæltsbroen og de gamle Frichs Scandia lyntog skete tirsdag, den 14. maj 1935. 376 officielle gæster fra hovedstaden blev kørt til Lillebælt i to røde lyntog, mens 125 lokale gæster inden åbningen spiste på Restaurant Broen. Højtideligheden begyndte med Dannebrogs ankomst til Middelfart Havn klokken 13,00. Her blev Kong Christian den tiende modtaget af en række æresgæster med den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning i spidsen.
Selskabet kørte fra Middelfart Station til Fredericias nye banegård med et lyntog, der ankom til brohovedet klokken 13,54. Her talte kongen, Statsministeren, ministeren for Offentlige Arbejder Socialdemokraten J.F.N. Friis-Skotte med flere. Efter talerne gik kongen med følge op i lyntoget, der på broen sprængte en rød silkesnor.
De samlede udgifter til bro- og jernbanebyggeriet kostede 42 millioner kroner. Heraf kostede jernbanebroen 16,7 millioner kroner, vejbroen 7,5 millioner kroner, vejanlæggene 1,6 millioner kroner og de tilsluttende jernbaneanlæg 16,5 millioner kroner.
Lillebæltsbroen blev en succes. Rejsetiden for tog mellem København og Esbjerg faldt med omtrent 40 procent til fire timer og 34 minutter og blev langt mere komfortabel, fordi passagererne ikke længere skulle skifte ved Lillebælt.
Biler og cykler kunne køre frit over broen, som mellem 1935 og 1939 blev passeret af 2,5 millioner biler.
Det var et stort fremskridt i 1935, men en sørgelig begivenhed for de cirka 200 ansatte, der havde serviceret Lillebæltsoverfarten. Broen man her vedtog at bygge var kun tænkt som en dobbeltsporet jernbanebro, idet man ikke mente at have økonomi til at bygge en bro, der også kunne klare vejtrafik. Eventuelt kunne opføres med mulighed for en hængebane under den egentlige brobane, med hvilken man så kunne "færge" bilerne over bæltet.

Lillebælt er farvandet mellem Fyn og Jylland, Als, Fyn og Ærø. Grænse mod nord: Bjørnsknude og Æbelø og mod syd: Pøls Huk på Als og Vejsnæs Nakke på Ærø.Længde: Cirka 125 kilometer. Bredden er fra 700 meter til 30 kilometer,smallest ved Snoghøj og Kongebro, hvor der i gamle dage var overfartssted og hvor Lillebæltsbroen er bygget i vore dage.

Statsradiofonien havde udsendt programmedarbejderne Jens Frederik Lawaetz og Svend Carstensen.
Der var samtale med statsminister Thorvald Stauning, taler af J.F.N. Friis-Skotte, Kong Christian den tiende og generaldirektør Per Knutzon.
Forfatteren Hans Hartvig Seedorff Pedersen havde skrevet et digt til lejligheden, som han læser.
Samme dag blev det nye lyntog indviet.
De næste 19 minutter og 41 sekunder kan du genhøre denne reportage ved at klikke på linket her. Den officielle indvielse af Lillebæltsbroen

I maj 1935 indspillede Eddie Russell og De glade spillemænd på plademærket Polyphon Bro-valsen. Den har musik og tekst af Jules Sylvain og Staugaard Therkildsen.
Ved at klikke eller trykke på Enter, har du muligheden for at høre den over firs år gamle plade. Bro-Valsen med Eddie Russell

Som den første bro i Europa, blev Bridgewalking, der vil sige gang på brotoppen af Lillebæltsbroen, indviet af Kronprinsesse Mary den 10. maj 2015.
Tirsdag, den 12. maj 2015 benyttede min bror Henrik, hans kone Hanne, min gode ven, cykelmakker og ledsager Leif og jeg os af muligheden for at vandre på toppen af broen.
Henrik og jeg kan med stolthed sige, at vi var de første to blinde i Danmark, der foretog denne vandring.
Under professionel ledelse blev vi af Helge guidet igennem turen, hvor 13 andre deltog.
For at deltage i brovandringen der foregår 20 meter over vejbanen, og 60 meter over havoverfladen, skal du være over 140 centimeter, fysisk mobil uden hjælpemidler, der er et forlangende fra Bane Danmark, hensigtsmæssig fodtøj og beklædning.
Denne begivenhed dækkede både Henrik og jeg med hver sin optager i en lukket lomme. Jeg med kunsthovedmikrofoner og Henrik tog guidens fortælling direkte fra den påmonterede radio, som vi alle gik med.
Disse to optagelser har vi klippet og mixet sammen, og det kan du lytte til på linket her. Optagelsen, som du får det største udbytte af med hovedtelefoner, spiller i 53,54 minutter. Brovandring på toppen af den gamle Lillebæltsbro

Copyright Hans Erik Olsen. Opdateret d. 15.3.2017